Palvelumuotoilu kehittämisen työkaluna

 

Miksi palvelumuotoilu?

Palvelumuotoilu on sitä, että ajattelemalla asiat uudelleen voidaan kehittyä. Palvelumuotoilussa kehityksen kohde voi olla yrityksen koko palveluketju, asiakaskohtaaminen, viestintä tai prosessit. Palvelumuotoilun keinoja ovat yhteiskehittäminen, erilaiset työpajat ja benchmarking.

Usein parempia ideoita syntyy, kun suunnitteluun otetaan mukaan erilaisia ihmisiä. Siksi rakastankin yhteissuunnittelua!

Palvelumuotoilu voi olla yrityksesi, yhdistyksesi tai kuntasi tukena monissa haastavissa tilanteissa. Ideoidaan yhdessä uutta!